Maandag 18 april – Aperitiefwandeling in het stadsbos van Deinze

Het stadsbos van Deinze is best een boeiende locatie, een mix van een heel oude dreef en een jong bos. Dit resulteert in een verscheidenheid van waarnemingen en ervaring.

Na de wandeling genieten we van een aperitief in de cafetaria van De Ceder.

Afspraak: 9u30, parking De Ceder, Parijsestraat 34 te Deinze

Inschrijven kan op https://www.natuurpunt.be/agenda/aperitiefwandeling-het-stadsbos-van-deinze-52972

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zondag 27 maart – FIETSTOCHT rond HET ZWIN te Knokke

Jaarlijks landen in het Zwin vele duizenden vogels om er te broeden, te overwinteren of naar voedsel te zoeken. Het is hier een voortdurend komen en gaan van vogels. Sommige houden even halt. Andere blijven weken of zelfs maanden ter plekke. Het Zwin is één van de belangrijkste vogelgebieden langs de Belgische kust en zelfs van heel België. Het gebied heeft met recht en rede de bijnaam ‘de Internationale Luchthaven voor Vogels’!

In het Zwin zijn in totaal ongeveer 350 vogelsoorten vastgesteld. Een zeer hoog aantal. Slechts weinig gebieden in België kunnen een vergelijkbaar cijfer voorleggen. Ongeveer 200 soorten zijn jaarlijks waar te nemen, en ongeveer 100 daarvan komen voor als broedvogel. Een aantal vogelsoorten zijn kenmerkend voor het Zwin. Voor de meeste hoort het Zwin ook bij de topgebieden in België. Die status is nog verbeterd sinds de Zwinvlakte begin 2019 maar liefst 120 hectare groter is geworden. Het gebied is nu nóg aantrekkelijker geworden voor veel vogels. Wat broedvogels betreft, springen onder meer ooievaar, kleine zilverreiger, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, kluut, bontbekplevier, strandplevier, visdief, dwergstern, zomertortel, boomleeuwerik, nachtegaal, blauwborst en Cetti’s zanger in het oog.

We fietsen rond het vernieuwde Zwin en in het poldergebied rond Retranchement met vooral aandacht voor de aanwezige vogels. Vertrek om 13u carpoolparking oprit E40 te Nevele. Iedereen zorgt voor eigen vervoer voor de fiets.

Het belooft een stralende lentedag te worden. Inschrijven kan nog op https://www.natuurpunt.be/agenda/fietstocht-rond-het-zwin-51985  

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zondag 23 januari – Winterwandeling in de Vallei van de Oude Kale te Merendree

Putje winter in de Kalevallei. Tijdens deze wandeling hebben we oog voor overwinterende vogels, en het prachtige landschap van de vallei. Onze gids neemt ons ook mee naar enkele recent aangekochte hooilandpercelen. Stevig en waterdicht schoeisel is noodzakelijk.

Afspraak om 13u30 op het Dorpsplein van Merendree

Inschrijven is noodzakelijk op https://www.natuurpunt.be/agenda/winterwandeling-de-vallei-van-de-oude-kale-51879

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zaterdag 20 november: Aanplant toekomstbos

We planten 1500 streekeigen bomen langs het kanaal Gent-Oostende, aan de rand van de vallei van de oude Kale in Lovendegem. Na de aanplant in 2019 hebben heel wat boompjes de droge zomers niet overleefd. Deze keer pakken we de aanplant anders aan met grotere plantgaten (op voorhand geboord), gebruik van compost en we zorgen ervoor dat ze water krijgen in de zomer.

We kunnen jullie helpende handen zeker gebruiken om elk boompje met zorg aan te planten.  Alle nodige materiaal, drinkbare en eetbare opkikkertjes zijn aanwezig.

Meer info en inschrijven kan op https://www.natuurpunt.be/agenda/aanplant-toekomstbos-50711

Afspraak van 13u30 tot 16u30 aan de Lostraat 9, Lovendegem

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zondag 17 oktober: Paddenstoelenwandeling in de Lembeekse Bossen

De herfst is het seizoen bij uitstek om paddenstoelen te vinden en te leren kennen. Paddenstoelen vind je in alle kleuren en geuren en in alle formaten. Vooral na vochtig weer verschijnen ze in grote aantallen. We speuren ze op in de Lembeekse Bossen, samen met gids Chris Bruggeman.. Vertrek 13u30, Dorpsplein Merendree, begin wandeling 14u. Inschrijven via https://www.natuurpunt.be/agenda/paddenstoelenwandeling-de-lembeekse-bossen-49962

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zaterdag 14 augustus vanaf 17u is er opnieuw OOGST op het Schaaphof. Veel sfeer, lekkere drankjes, catering met kraakverse groenten uit de tuin door Roots Gent. Om 20u is er een jazz-optreden (reserveren niet nodig, vrije bijdrage welkom)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Vinderhoutse bossen en Vallei van de Oude Kale in openbaar onderzoek

Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoutse bossen en Vallei van de Oude Kale. Dit is een bijzonder belangrijk document voor onze Natuurpuntafdeling omdat hiermee de toekomst van de Vallei van de Oude Kale bepaald wordt. Het is te beschouwen als een soort opvolger van het gewestplan, die de bestemmingen van ieder perceel vastlegt. Dat plan bepaalt wat een eigenaar of gebruiker mag doen en speelt een rol in de mate van bescherming van de natuur. Mag je er bouwen? Mag je er bomen planten? Gelden er bemestingsbeperkingen? Is de waardevolle vegetatie beschermd? Mag er gescheurd worden?

Bijna tien jaar na de eerste kaartvoorstellen kwam er – een beetje onverwacht – plots opnieuw schot in de zaak. Op 12 maart werden de voorlopige plannen een eerste keer goedgekeurd door de Vlaamse regering. We schrokken nogal van het beperkte ambitieniveau dat de minister Zuhal Demir hier toont. In vergelijking met haar ambitieuze beleid rond bosuitbreiding (+4000 hectare deze legislatuur) en alle inspanningen rond een klimaatrobuust waterbeleid (Blue Deal), laat de minister hier heel wat opportuniteiten liggen.

De plannen wijken eigenlijk niet zoveel af van wat er 10 jaar geleden al op tafel lag. Voor Natuurpunt is dit onbegrijpelijk en zwaar teleurstellend. We zullen dan ook tijdens het openbaar onderzoek aangeven dat we ons echt niet kunnen vinden in de plannen. Voor onze natuurgebieden zijn er twee heel belangrijke opmerkingen.

  • De voornemens met de Vallei van de Oude Kale zijn heel erg bedroevend.

Natuurpunt werkte de voorbije tien jaar keihard om het natuurgebied ‘Vallei van de Oude Kale’ terug op de kaart te zetten. Met resultaat! Tien jaar geleden bezaten we op het grondgebied van Nevele, Lievegem en Gent welgeteld één perceel van amper 0,58 hectare. Binnenkort bezitten we hier meer dan 20 hectare. Dat is 35 keer zo veel. Vanaf volgend jaar beheren we hier met Natuurpunt 45 hectare. Op een totale oppervlakte valleigebied van 100 hectare kan dit nog moeilijk genegeerd worden. Tel daarbij nog eens bijna 10 hectare kleine ‘veldbosjes’ die door liefhebbers van natuur en wild beheerd wordt. Nu al zit dus meer dan de helft van het valleigebied in een vorm van natuurgericht beheer. De voorgestelde aanduiding ‘agrarisch gebied met ecologische belangen’ (AGEB) is feitelijk al achterhaald. Het is voor Natuurpunt totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering met een erg ambitieuze minister van ruimtelijke ordening hier geen natuurgebied van maakt.

Vanuit Natuurpunt zullen we pleiten om de aanduiding AGEB nog te herzien en de volledige Vallei van de Oude Kale aan te duiden als natuurgebied. Dit verzekert een betere bescherming van de resterende natuurwaarden, past beter binnen de Blue Deal in de strijd tegen droogte en waterschaarste en maakt het op lange termijn mogelijk om grotere ingrepen te doen in functie van natuurherstel.

  • Ontbrekende schakels tussen vroegere ontginningsplassen

De vroegere ontginningsputten langs het kanaal Gent-Brugge tussen Merendree en Lovendegem, inclusief de natuurverbindingszone, werden aangeduid als natuurgebied. Dat lijkt ons heel logisch – vrijwel al deze gebieden worden door Natuurpunt beheerd. De biologisch zeer waardevolle Schipdonkplas valt – een beetje vreemd – net buiten het plangebied en werd niet als natuurgebied aangeduid. We zullen vragen aan de regering om dit mee op te nemen als natuurgebied.

Het provinciale structuurplan duidt heel deze zone aan als aaneengesloten natuurverbindingsgebied. We betreuren dat hier geen werk werd gemaakt van een volwaardige planologische natuurverbinding. Op de voorliggende plannen bevinden zich nog kleine stukjes agrarisch gebied tussen die vanuit landbouwkundig perspectief weinig betekenen, maar die net uitermate geschikt zijn als natuurverbinding. We zullen pleiten om de ontbrekende schakels tussen de natuurgebieden ook mee in te tekenen als natuurgebied. Dit geldt zeker ook voor een grote blok hooilanden vlak ten noorden van de  Schipdonkplas, dit waren tot voor kort prachtige hooilanden maar worden de laatste jaren erg zwaar bemest – ondanks de aanduiding als natuurgebied op een gemeentelijk RUP.

Een niet onbelangrijk detail: de Vlaamse Waterweg is eigenaar van heel wat van deze percelen. De regering hoeft hier geen rekening te houden met de eigenaar en heeft dus alles in handen om hier natuurgebied van te maken.

LAAT VAN JE HOREN!

Tot uiterlijk 18 juni 2021 kan je zelf een bezwaarschrift indienen. Als je zelf vind dat de natuurambities voor de Vinderhoutse bossen en de Vallei van de Oude Kale beter kunnen, laat je dit best weten aan de Vlaamse regering. Jouw stem maakt misschien wel het verschil in de uiteindelijke plannen. Dien dus zeker een bezwaar in. Een voorbeeld vind je hier:

Wees er snel bij. Reageren op de plannen kan tot en met vrijdag 18 juni 2021 via een van de volgende kanalen: 

  • Via een online formulier (inloggen verplicht) 
  • Per brief naar: Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel 
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs het gemeentebestuur van Deinze, Lievegem of Gent. 

Het volledige dossier is te raadplegen op https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Veldgebied-Brugge-en-Meetjesland/RUP-Vinderhoutse-bossen

Kaart met voor ons de meest relevante elementen uit het RUP Vinderhoutse bossen
en Vallei van de Oude Kale.
De donker aangeduide stukken zijn in het voorlopige plan ingekleurd als natuurgebied. Daartussen ontbreken enkele schakels om een volwaardige natuurverbinding te vormen.
De geruite stukken zijn in het voorliggende voorstel ingekleurd
als agrarisch gebied met ecologisch belang (AGEB).
Dit vinden we onbegrijpelijk en pleiten hier voor de aanduiding als volwaardig natuurgebied.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Paaseitjes ten voordele van de Vallei van de Oude Kale

Vorig jaar werd kon Expeditie Natuurpunt niet doorgaan – je weet wel waarom. Maar dit jaar gaan ze er opnieuw voor. Tijdens het weekend van 25 en 26 juni wandelen, fietsen en kanoën tientallen teams ten voordele van hun natuurgebied, dit keer richting het verre Diepenbeek. Onze teams Loslopend Gevogelte en Loslopend Wild zijn er opnieuw bij en starten nu hun campagne. Je kan hen op 2 manieren steunen:Dit jaar verkopen onze teams opnieuw paaseitjes, even lekker als vorig jaar. Deur-aan-deur verkoop is nog geen optie. Ze werken dus vooral op bestelling… Stuur een mail naar johnkatyenco@pandora.be met het aantal zakjes (1 zakje 6 euro, 2 zakjes 10 euro) en een duidelijk adres en dan leveren ze aan huis. Betalen kan door overschrijving vooraf op BE83 4421 5139 6115. Levering gebeurt vanaf het weekend van 13-14 maart. Daarnaast kan je hen gewoon ook financieel steunen, en daarmee je steentje bijdragen tot nieuwe aankopen in de Vallei van de Oude Kale. Hoe dan kan vind je op https://expeditie.natuurpunt.be/project/29164 en https://expeditie.natuurpunt.be/project/29169 Alvast bedankt!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onze beste wensen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zondag 13 september – Open Monumentendag te Merendree

Tussen Kale en Kanaal

Ook dit jaar werkt Natuurpunt Nevele mee aan de Open Monumentendag. Die brengt ons dit jaar naar Merendree. Deze deelgemeente telt vele mooie hoekjes en interessante gebouwen. Alle bezienswaardigheden zijn verbonden via een bewegwijzerde fietsroute.

Het parcours voert je langs wegeltjes, beken, meersen, akkers, bulken en nog veel meer tussen het Schipdonkkanaal en de Oude Kalevallei. Prachtige natuur en interessante gebouwen duiken achter elke hoek op. Zo vallen de talrijke kapelletjes op, tekenen van volksdevotie die mee het karakter van de gemeente bepalen. Maar ook herenhuizen, dorpswoningen en zelfs een kasteel staan op het programma. Jullie vinden ons aan het historische Driesselken in de Biezestraat, die we sinds kort in beheer hebben.

Praktisch

Alle halteplaatsen zijn verbonden via een fietsroute. De route is 12 km lang en duurt minstens 3 u. (inclusief gidsbeurten). Je kan vertrekken vanaf 10u. Het traject loopt langsheen heel wat trage wegen, waarvan sommige behoorlijk smal. Hou je daarom zeker aan de richting van de pijlen, om kruisende fietsers te vermijden. Twee gedeeltes zijn tijdelijk in verplichte rijrichting. Sommige delen van de route zijn niet toegankelijk voor auto’s, door de focus op trage wegen.

Op verschillende halteplaatsen krijg je uitleg op een infopaneel. Deze blijven ter plaatse aanwezig tot eind september. Je kan dus ook na 13 september de fietsroute afleggen en kennismaken met deze mooie deelgemeente.

De begeleidende brochure is vanaf 4 september tot eind september gratis te verkrijgen bij de cultuurdienst in het Leietheater, de dienst toerisme en het gemeentehuis Nevele, en op 13 september ook aan de kerk van Merendree.

Als de maatregelen voor de bestrijding van COVID-19 het toelaten, zullen we maximaal inzetten op gidsbeurten. Hiervoor moet je verplicht per locatie inschrijven. Dit kan enkel via https://www.deinze.be/openmonumentendag  (hier vind je ook een kaartje van het parcours).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen